Aclariments de la dessecació de la Maresma de les Filipines.
Publicado el 26 de julio de 2021

Maria José Albaladejo gerent del Consorci del Delta del Llobregat, molt amablement ens aclareix la causa de la desacació de la Maresma de les Filipines, respecte a la carta que dies pasats s’ha publicat a «El Periódico de Catalunya» i de la que nosaltres ens hem fet ressó.

La Maresma de les Filipines s’ha assecat durant el mes de juliol a causa de la manca de pluges al litoral central. Durant el primer semestre de l’any només han plogut 136,5 l/m2 , una dada que no és donava des del 2010!  De tota manera,  aquesta Maresma ja s’asseca gran part de la superfície cada estiu (no tant com aquest any que ha plogut tant poc) , excepte el sector de la bassa dels Pollancres  i és un procés normal en aiguamolls mediterranis amb forta insolació i que depenen del règim de pluges.

L’assecament estival  de les maresmes i prats humits, si es dona un cop ha acabat la nidificació de la fauna, no és un problema ecològic sinó al contrari, serveix per oxidar la matèria orgànica acumulada i els fangs anòxics del fons i redueix les poblacions d’espècies de peixos exòtics invasors com la carpa o el peix sol.  La mort de les carpes més grosses és un gran benefici per a l’ecosistema de la maresma, ja que és una espècie bioturbadora (remou el sediment) empitjorant la qualitat de l’aigua i depredadora de peixos i petita fauna.  Les ardèides es van menjant els pocs peixos morts que van apareixent  sense problema i només  si hi ha una acumulació es procedirà a retirar els peixos morts per evitar males olors.

Durant el període de nidificació hem anat obrint la comporta que comunica el Remolar amb la Maresma per mantenir el nivell d’aigua al voltant dels nius de la maresma (amb aigua de baixa qualitat) però un cop acabada la nidificació hem tallat l’entrada d’aquesta aigua per permetre l’oxidació de fangs anòxics i la matèria orgànica .

Amb les properes pluges  la maresma es tornarà  a inundar i els peixos i invertebrats que han quedat recluits a la bassa dels Pollancres tornaran a colonitzar tota la superfície inundada.  

Un altre benefici de l’assecament estival de la maresma és que es poden dur a terme tasques de gestió de la vegetació que beneficien molt la fauna aquàtica migratòria i hivernant i l’ús públic de l’espai, com les que s’estan duent a terme la segona quinzena de juliol: desbrossat dels herbassars de jonca d’estany i canyís i arrencat de les jonqueres de jonc agut que han envaït els prats salins.  

El video que apareix il·lustrant el twit de @ elprataldia, correspon a l’obra de construcció de la pantalla visual i acústica que està fent el Port davant l’illa del Molí com a mesura correctora de les obres d’accés ferroviari al Port de Barcelona davant la colònia nidificant de gavina corsa de l’illa. És una obra necessària i que el Consorci està supervisant. (María José Albaladejo)

Comentarios

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Otras noticias 

Hola

Instalar App Web
×