Ecologistes en Acció reclama “blindar” la protecció del Delta del Llobregat
Publicado el 8 de febrero de 2022

Amb motiu del Dia Mundial de les Zones Humides, celebrat el passat 2 de febrer, Ecologistes en Acció alerta de l’estat de degradació creixent d’aquests espais d’aigua dolça absolutament crucials per a la conservació de les espècies silvestres i fonamentals per les múltiples funcions i serveis ecosistèmics essencials per a la humanitat.

Imatge Manuel Torrijos

Ecologistes en Acció denuncia públicament que el Delta del Llobregat és la zona humida de Catalunya més degradada i amenaçada del país: el 60 % dels aiguamolls originals ja estan sota el ciment (ciutats, infraestructures i polígons industrials), i menys del 10 % de tot el delta conserven i tenen alguna figura de protecció ambiental.

És important recordar que les zones humides tenen un paper clau en emmagatzemar i depurar aigua potable, en mitigar els efectes del canvi climàtic absorbint gasos amb efecte d’hivernacle i reduint la vulnerabilitat front a fenòmens climàtics extrems, són font d’aliment i acullen una biodiversitat incomparable (el 40 % de totes les espècies presents a Catalunya).

Ja l’any passat des d’Ecologistes en Acció alertàrem d’aquesta situació i no hi ha constància de cap progrés significatiu. Aquests ecosistemes segueixen avui amenaçats davant la inacció del Govern de la Generalitat i altres agents públics i privats. Malgrat la seva vulnerabilitat i vital importància, segueixen apareixent nous projectes d’infraestructures que amenacen amb malmetre irreversiblement els pocs espais humits que resten, com ara la proposta d’ampliació de l’Aeroport del Prat, o els múltiples projectes urbanístics que degradarien encara més la plana del Llobregat, tal i com denuncia SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet.

Per tot això, Ecologistes en Acció reclama al Govern de la Generalitat un canvi urgent en la gestió d’aquests ecosistemes fonamentals, amb una forta inversió de conservació i restauració, d’acord amb el que requereix la ciència i amb els compromisos internacionals en matèria de Biodiversitat de la Unió Europea i del Conveni de la Diversitat Biològica. Pel col.lectiu ecologista aquest canvi d’actitud ha d’implicar, necessàriament, el blindatge legal del Delta del Llobregat i el rebuig total a qualsevol nou impacte en forma de macroinfraestructures o projectes urbanístics que en degradin els ecosistemes.

Comentarios

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Otras noticias 

Hola

Instalar App Web
×