El ple del Prat manté la suspensió de llicències per a cases d’apostes i associacions de fumadors
Publicado el 12 de enero de 2022

La tramitació de la normativa que ho regula, aprovada avui inicialment al ple municipal, continuarà durant el 2022. Mentre no s’aprovi definitivament, es manté la suspensió de llicències aprovada fa un any. Aquests establiments hauran d’estar a un mínim de 500 metres dels centres educatius i a un mínim de 150 d’altres equipaments sanitaris, assistencials o socials, entre d’altres condicions.

L’Ajuntament del Prat ha endurit les condicions que delimitaran la instal·lació dels establiments de jocs d’atzar i les associacions de fumadors a la ciutat, per exemple pel que fa a la distància mínima que els ha de separar d’escoles i centres educatius i d’altres espais d’ús social o cultural. D’aquesta manera, vol contribuir a preservar la salut i la qualitat de vida de la ciutadania i prevenir els riscos associats a l’addicció al joc i al tabaquisme, especialment entre col·lectius especialment vulnerables, com ara les persones joves, amb problemes de salut mental i addicions o en risc de pobresa i exclusió social.

El  ple municipal del Prat, que ha tingut lloc avui dimecres 12 de gener, ha aprovat inicialment la modificació del Pla General Metropolità, amb què es delimita i s’ordena tant la intensitat de l’ús del sòl com les condicions urbanístiques que delimitaran la implantació d’aquests establiments a la ciutat.  A l’espera de l’aprovació de la regulació definitiva, també seguirà suspesa la concessió de llicències d’establiments d’aquest tipus, que ja es va aprovar al Prat a principis de 2021. En aquell moment, es va aprovar una moratòria d’un any, que avui s’ha renovat per un any més.

Tant l’aprovació inicial d’aquesta regulació com la pròrroga de la suspensió de les llicències ha comptat amb el suport unànime de tots els grups. Cal tenir en compte que, després de l’aprovació inicial, continua la tramitació de la normativa, amb el període d’al·legacions, després del qual se sotmetrà a aprovació provisional i definitiva.

Segons el redactat actual, les condicions que regularan la instal·lació d’aquests establiments al Prat seran les següents:

  • Les escoles i, en general, els equipaments docents o sòls amb usos educatius seran els que hauran d’estar a major distància dels establiments de jocs d’atzar i associacions de fumadors, a un mínim de 500 metres. Infants i joves solen anar al centre educatiu a peu i solen fer la seva vida quotidiana en un radi de 500 metres a l’entorn de casa seva, dada que s’ha pres com a referència per fixar aquesta distància.
  • Aquest tipus d’establiments també hauran d’estar a un mínim de 150 metres d’equipaments amb d’altres usos sanitaris-assistencials, culturals i religiosos, esportius i recreatius, oficines de l’atur i similars i allotjaments comunitaris (com ara residències de gent gran, allotjaments per a joves, etc.). A molts d’aquests espais,  la població s’hi desplaça en transport públic, de manera que s’ha pres com a referència per fixar aquesta distància la separació que sol haver entre la parada més propera i l’equipament corresponent.
  • La separació mínima entre establiments d’aquestes característiques (jocs d’atzar i locals de fumadors) haurà de ser 1.000 metres, la mateixa que s’aplica actualment entre els bingos.
  • Han d’instal·lar-se en un local independent, amb entrada directe des de la via pública i ubicat en la planta baixa.
  • No podran tenir accessos per al públic des d’espais comuns o privats usats com a habitatge.

Actualment, al terme municipal del Prat,  existeixen 5 locals d’associacions de fumadors i 1 establiment de jocs d’atzar, al Centre Comercial Splau. L’Ajuntament del Prat aposta per regular les condicions per a la instal·lació d’aquest tipus d’establiments per raons de salut pública. L’addicció al joc és un problema sanitari i social cada cop més important, que provoca l’exclusió social, l’estigmatització i la discriminació de les persones que la pateixen, segons els experts.  Pel que fa al consum de tabac, és la primera causa de pèrdua de salut i de mortalitat prematura evitable (OMS).  En aquest sentit, cal tenir en compte que la protecció de la salut pública és una competència municipal i que la planificació urbanística juga un paper rellevant en aquesta matèria. Els usos i condicions de l’espai urbà també condicionen la qualitat de vida i la sostenibilitat social i ambiental.(Nota de Prensa)

Comentarios

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Otras noticias 

Hola

Instalar App Web
×