El Prat comença a elaborar el Pla local de seguretat
Publicado el 7 de febrero de 2022

Avui s’ha celebrat una Junta de seguretat extraordinària, per tal de començar el procés d’elaboració del pla.

El Prat inicia aquest mes de febrer el procés per elaborar el seu Pla Local de Seguretat Ciutadana. Aquest pla pretén ser un instrument de diagnosi i actuació municipal, que, a partir de la situació de la seguretat al municipi, marcarà els objectius i accions a desenvolupar.

Avui s’ha celebrat una Junta local de seguretat extraordinària a la Casa de la Vila per donar el tret de sortida al  procés d’elaboració d’aquest pla, la redacció del qual estava contemplada al Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2020-2023. Hi ha assistit l’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, i el regidor de la Policia local, David Vicioso, a més de l’inspector en cap de la Policia local, Rafael Pino, juntament amb d’altres representants municipals. També hi han participat representants d’altres cossos policials (Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil) i d’emergència (Bombers i SEM), així com responsables de seguretat de la Generalitat de Catalunya.  Alguns dels participants han pres part de la junta presencialment i d’altres telemàticament.

En aquesta junta, s’ha expressat la voluntat que el pla es dugui a terme de forma participativa i incorporant la perspectiva de gènere, com estableix l’ordenament jurídic actual. També partirà d’una perspectiva transversal i integral de la seguretat, que va més enllà de les funcions i de l’actuació dels cossos policials. Per això, implicarà molts d’altres agents socials i àrees municipals, que poden contribuir a generar unes condicions de vida més segures i a la prevenció de riscos en aquesta matèria.

El procés de d’elaboració del pla estarà coordinat per part de la Comissió de treball de Seguretat local, que es conformarà seguint criteris de paritat, i comptarà amb el seguiment i suport de la consultoria MiT. També s’han seguit les pautes per a l’elaboració de plans d’aquest tipus del Departament d’Interior de la Genealitat de Catalunya. De la Comissió, formaran part representants dels següents cossos, àrees o departaments: els serveis policials, d’emergències i protecció civil, el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), l’equip de govern local i les àrees municipals que treballen temes que incideixen sobre la seguretat, com la igualtat, l’acció social, la participació ciutadana, la joventut, etc.

Es preveu que aquest procés tingui una durada de 8 mesos, període en què es desenvoluparan diferents fases per a la redacció i aprovació del Pla. Després de la fase inicial de posada en marxa, es farà una diagnosi de la seguretat al Prat, recopilant els indicadors ja existents i cercant-ne de nous sobre qüestions diverses: dades socioeconòmiques sobre aspectes que afecten la seguretat, l’activitat policial, els delictes, la seguretat viària, la convivència i el civisme, les emergències, l’estadística judicial, els efectius policials al municipi i els recursos, els efectius de seguretat privada, etc. Les dades quantitatives es complementaran amb entrevistes qualitatives a personal tècnic d’acció social, mediació i igualtat i a agents claus determinants per a la vida social, cultural i veïnal. També es dinamitzaran sessions participatives, perquè la ciutadania i el teixit social pugui fer les seves aportacions.

Posteriorment, tindrà lloc la fase de disseny i elaboració del Pla d’Acció. Serà en aquesta fase quan es plantejaran les prioritats en matèria de seguretat des de la perspectiva de gènere, els objectius generals i específics del pla i les accions per assolir-los. La definició de les accions s’acompanyarà d’un sistema indicadors per poder fer seguiment i avaluació del seu compliment i temporalitzar el seu calendari d’execució. La Comissió de treball de seguretat local serà l’encarregada de plantejar aquesta proposta pla.

Posteriorment, aquesta proposta s’elevarà a la Junta Local de Seguretat, per a la seva valoració i aprovació. El text final també serà traslladat al Ple de l’ajuntament, perquè en tingui coneixement, i també se n’informarà a la ciutadania. 

La propera Junta de seguretat ordinària, al març

Paral·lelament al desenvolupament del pla local en la matèria, es preveu celebrar el proper mes de març la Junta de seguretat local ordinària, que té lloc anualment. L’objectiu serà avaluar la memòria de seguretat de l’any 2021 al Prat i fixar els objectius en la matèria fins a finals de 2022. A l’espera de tancar la memòria de 2021, les dades disponibles fins ara ja indiquen una tendència a la baixa dels delictes al Prat respecte a l’any 2019, en un context de prepandèmia. (Nota de El Prat inicia aquest mes de febrer el procés per elaborar el seu Pla Local de Seguretat Ciutadana. Aquest pla pretén ser un instrument de diagnosi i actuació municipal, que, a partir de la situació de la seguretat al municipi, marcarà els objectius i accions a desenvolupar.Avui s’ha celebrat una Junta local de seguretat extraordinària a la Casa de la Vila per donar el tret de sortida al procés d’elaboració d’aquest pla, la redacció del qual estava contemplada al Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2020-2023. Hi ha assistit l’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, i el regidor de la Policia local, David Vicioso, a més de l’inspector en cap de la Policia local, Rafael Pino, juntament amb d’altres representants municipals. També hi han participat representants d’altres cossos policials (Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil) i d’emergència (Bombers i SEM), així com responsables de seguretat de la Generalitat de Catalunya. Alguns dels participants han pres part de la junta presencialment i d’altres telemàticament.En aquesta junta, s’ha expressat la voluntat que el pla es dugui a terme de forma participativa i incorporant la perspectiva de gènere, com estableix l’ordenament jurídic actual. També partirà d’una perspectiva transversal i integral de la seguretat, que va més enllà de les funcions i de l’actuació dels cossos policials. Per això, implicarà molts d’altres agents socials i àrees municipals, que poden contribuir a generar unes condicions de vida més segures i a la prevenció de riscos en aquesta matèria.El procés de d’elaboració del pla estarà coordinat per part de la Comissió de treball de Seguretat local, que es conformarà seguint criteris de paritat, i comptarà amb el seguiment i suport de la consultori MiT. També s’han seguit les pautes per a l’elaboració de plans d’aquest tipus del Departament d’Interior de la Genealitat de Catalunya. De la Comissió, formaran part representants dels següents cossos, àrees o departaments: els serveis policials, d’emergències i protecció civil, el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), l’equip de govern local i les àrees municipals que treballen temes que incideixen sobre la seguretat, com la igualtat, l’acció social, la participació ciutadana, la joventut, etc.Es preveu que aquest procés tingui una durada de 8 mesos, període en què es desenvoluparan diferents fases per a la redacció i aprovació del Pla. Després de la fase inicial de posada en marxa, es farà una diagnosi de la seguretat al Prat, recopilant els indicadors ja existents i cercant-ne de nous sobre qüestions diverses: dades socioeconòmiques sobre aspectes que afecten la seguretat, l’activitat policial, els delictes, la seguretat viària, la convivència i el civisme, les emergències, l’estadística judicial, els efectius policials al municipi i els recursos, els efectius de seguretat privada, etc. Les dades quantitatives es complementaran amb entrevistes qualitatives a personal tècnic d’acció social, mediació i igualtat i a agents claus determinants per a la vida social, cultural i veïnal. També es dinamitzaran sessions participatives, perquè la ciutadania i el teixit social pugui fer les seves aportacions.Posteriorment, tindrà lloc la fase de disseny i elaboració del Pla d’Acció. Serà en aquesta fase quan es plantejaran les prioritats en matèria de seguretat des de la perspectiva de gènere, els objectius generals i específics del pla i les accions per assolir-los. La definició de les accions s’acompanyarà d’un sistema indicadors per poder fer seguiment i avaluació del seu compliment i temporalitzar el seu calendari d’execució. La Comissió de treball de seguretat local serà l’encarregada de plantejar aquesta proposta pla.Posteriorment, aquesta proposta s’elevarà a la Junta Local de Seguretat, per a la seva valoració i aprovació. El text final també serà traslladat al Ple de l’ajuntament, perquè en tingui coneixement, i també se n’informarà a la ciutadania. La propera Junta de seguretat ordinària, al marçParal·lelament al desenvolupament del pla local en la matèria, es preveu celebrar el proper mes de març la Junta de seguretat local ordinària, que té lloc anualment. L’objectiu serà avaluar la memòria de seguretat de l’any 2021 al Prat i fixar els objectius en la matèria fins a finals de 2022. A l’espera de tancar la memòria de 2021, les dades disponibles fins ara ja indiquen una tendència a la baixa dels delictes al Prat respecte a l’any 2019, en un context de prepandèmia. (Nota de prensa).

Comentarios

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Otras noticias 

Hola

Instalar App Web
×