El Prat regula el nou «impost de la Plusvàlua»
Publicado el 12 de marzo de 2022

L’ordenança fiscal del Prat s’adapta a la nova regulació estatal del “l’impost de la plusvàlua”, que s’ajusta a la doctrina del Constitucional.

L’últim ple municipal va aprovar la modificació provisional de l’ordenança fiscal municipal, per adequar-la al recent Reial Decret llei de l’Estat (RD Lllei 26/2021) sobre el denominat impost de la plusvàlua (l’Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana). La principal novetat és que  deixaran d’estar subjectes a aquest impost els terrenys o immobles que no s’hagin revaloritzat o aquells en què l’increment patrimonial obtingut fos inferior que la quota a satisfer. S’ha aprovat amb el vot contrari de C’s i el vot favorable de la resta de grups.

Cal recordar que el Reial Decret Llei del govern espanyol arriba després de la sentència del Tribunal Constitucional (TC) 182/2021 al respecte del passat mes d’octubre. Amb aquesta sentència, el TC va declarar inconstitucional el mètode de càlcul d’aquest impost. Els canvis de l’ordenança municipal permetran seguir-lo percebent en els casos estipulats, quan hi hagi revalorització dels terrenys o béns immobles i  segons els nous coeficients de càlcul, ajustants a la doctrina del TC.  L’ordenança fiscal del Prat també introdueix una bonificació de fins al 95% de la quota de l’impost per les persones físiques que hagin adquirit un immoble després de la mort del seu anterior propietari i l’aportin als programes municipals de mediació per al lloguer social i de cessió social d’habitatge, entre d’altres modificacions. (Nota de Premsa)

Comentarios

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Otras noticias 

Hola

Instalar App Web
×