La Generalitat duplicarà les zones zones d’especial protecció per les aus al Delta
Publicado el 17 de junio de 2022

Histórica proposta d’ampliació dels espais naturals protegits al Delta, seguint el mandat de la Unió Europea.

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà ,acompanyada de l’alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, ha presentat aquest dijous el projecte d’ampliació de les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) del delta del Llobregat.

Amb aquest proposta, Acció Climàtica dona resposta a la carta d’emplaçament que la Comissió Europea va adreçar l’any 2018 instant l’Estat a reforçar les mesures de protecció del delta davant l’impacte de les ampliacions del port de Barcelona, inclòs el desviament de la llera del riu Llobregat, i de l’aeroport del Prat, així com la construcció d’un aparcament en l’espai protegit de Can Sabadell.

La proposta preveu passar de les 935 hectàrees de zones ZEPA actuals a una superfície de 2.372 ha. L’ampliació anirà acompanyada d’un futur Pla de protecció del medi natural i del paisatge, que es dissenyarà de forma participativa i tenint present la compatibilitat dels usos ambientals i agraris de l’espai protegit.

La consellera Jordà ha explicat que amb la proposta d’ampliació “es comença a tancar una carpeta oberta des de fa molts anys i s’obre la del futur del delta del Llobregat”. En aquest sentit, la titular d’Acció Climàtica ha destacat que es tracta d’una “proposta transformadora i disruptiva que aposta per defensar la sobirania alimentària i ambiental per sobre de l’especulació urbanística”.

Per la seva banda, l’alcalde del Prat ha saludat el compromís de la Generalitat per preservar “un patrimoni natural i agrícola de país, únic a Europa, i estratègic en plena emergència climàtica”.

L’ampliació de les zones ZEPA contribuirà a crear un espai deltaic que manté els seus espais oberts naturalitzats i fomenta les seves funcions ambientals i de proveïment de matèria prima de proximitat. “L’objectiu és garantir uns espais naturals ben conservats, amb una bona qualitat de l’aigua i ben connectats amb uns espais agraris ben tecnificats, que garanteixen condicions dignes de vida als agricultors”, ha dit Jordà.

Aquesta proposta anirà acompanyada d’un compromís amb el futur del Delta, que el Departament d’Acció Climàtica materialitzarà amb una inversió de més de 49 milions d’euros fins a 2026, per assolir un espai natural i amb biodiversitat, un sistema agrari tecnificat i sostenible a llarg termini i un sistema hídric de qualitat. En aquest sentit, la consellera ha afegit que “per primera vegada en molts anys visualitzem i proposem a tots els actors treballar per un futur a llarg termini pel Delta, que preserva els seus valors ambientals i vinculats a la seva gestió agrícola i defuig de l’amenaça persistent de més especulació urbanística que el condemni definitivament”.

El compromís amb el futur del delta es desenvoluparà amb un model de governança compartit, entenent les necessitats del territori i en 4 àmbits de treball principals: foment dels espais naturals protegits, contenció urbanística, millora dels espais agraris i del règim hídric.

Foment dels espais naturals protegits

L’ampliació de la zones ZEPA anirà acompanyada de la implementació d’un Pla de Protecció del Medi Natural i el Paisatge, que garanteixi la seva conservació i qualitat mitjançant un model productiu agroecològic que impulsi la conservació dels valors ambientals de l’espai natural. El Departament d’Acció Climàtica destinarà 2,2 milions d’euros fins a 2025 per millorar globalment els Espais Naturals Protegits.

Contenció urbanística

Es limitarà el creixement urbanístic per garantir la pervivència de l’activitat agrària del Delta i la conservació dels espais naturals i el paisatge existent a llarg termini consolidant els espais oberts naturalitzats i agraris, amb un Pla de protecció de la ZEPA que reconegui els valors ambientals, la necessitat de la seva conservació i que entengui els agricultors com els elements necessaris per a la gestió en favor de la conservació d’aquesta biodiversitat. També es farà un Pla de gestió de l’Espai Agrari, per enfocar el futur dels espais agraris al Delta i posar en valor el seu potencial agronòmic i la seva funció de proveïdors de proximitat d’aliments de més de 5 milions d’habitants del seu entorn. I alhora, s’adaptarà el Pla Especial actual perquè en aquesta transició la pagesia no quedi afectada negativament.

Millora dels espais agraris

Es milloraran els espais agraris a partir d’un model que entén l’agricultura com a model de conservació i gestió del territori i un Pla de protecció de la ZEPA que reconegui els valors ambientals, la necessitat de la seva conservació i que entengui els agricultors com els elements necessaris per a la gestió en favor de la conservació d’aquesta biodiversitat. I s’impulsarà una tecnificació agrària sostenible, que ajudi a millorar la competitivitats de les explotacions presents a l’espai deltaic millorant les condicions laborals dels agricultors, l’estalvi hídric, la descarbonització de l’agricultura i fomentant una agricultura professional, de qualitat i de proximitat. Finalment, el Departament d’Acció Climàtica realitzarà una important inversió en la millor d’infraestructures de regadiu, amb una inversió total de pràcticament 35 milions d’euros fins a 2026.

Millora del règim hídric

Es promouran sistemes de millora de l’estat ecològic de les masses d’aigua fi de garantir un sistema sa i saludable i la gestió de la inundabilitat i el drenatge de l’espai. Així, Acció Climàtica a través de l’Agència Catalana de l’Aigua del invertirà 9,3M€ fins l’any 2025 en la prevenció d’inundacions i millora de la xarxa de drenatge amb actuacions com ara la millora del funcionament hidrològic de l’estany de la Murtra i zones adjacents, una estació de bombament d’aigües pluvials al terme municipal de Castelldefels o un sistema d’automatització i sensorització de les comportes i bombaments del sistema e drenatges de la zona agrícola del delta o la millora i conservació de les lleres públiques, entre altres. Alhora, es destinaran també fins l’any 2025 2,7M€ en treballs de millora de les zones humides i els cursos fluvials.

A aquestes inversions també s’hi ha de sumar actuacions per valor de 12,2M€ centrades en el sistema de sanejament de Gavà / Viladecans (remodelació de la depuradora, el desdoblament del col·lector interceptor en alta i l’emissari/sobreeixidor submarí).(Nota de Premsa).

Comentarios

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Otras noticias 

Hola

Instalar App Web
×