L’Agència Catalana de l’Aigua sanciona a l’Ajuntament amb 2.000 euros
Publicado el 1 de marzo de 2024

L’organisme constata una falta lleu a l’ompliment per part de l’Ajuntament del llac artíficial del Parc de la Solidaritat.

L’ompliment d’aigua del llac artíficial per part de l’Ajuntament, el passat 6 de juliol , no només va resultar polémic, doncs el tema va arribar al plé municipal, si no que ha tingut un cost per les arques municipals a les que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), sanciona amb 2.000 euros per la comissió d’una falta lleu .

Desde el consistori es van efectuar al.legacions dient que el 5 de desembre de 2022 la Junta de Govern local va acordar l’adjudicació
d’un contracte menor per a la construcció d’un guèiser al llac del Parc de la Solidaritat en el marc de les actuacions de millora i preservació de l’entorn del llac.

El termini d’execució de les obres era del 16 de gener a l’11 d’abril de 2023 i les obres
van ser recepcionades el 12 de maig de 2023, i que abans de la recepció de les obres i per comprovar l’estanquitat es va omplir el
llac amb aigua freàtica d’un pou ubicat a la rotonda dels carrers Roure amb carrer
de l’Om i desprès de la recepció es va buidar el llac amb cubes de forma progressiva fins al dia 22 d’agost de 2023 .
També assegurava que l’aigua buidada del llac es va utilitzar per neteja d’espais públics i la xarxa de clavegueram i que en cap cas el llac es va omplir per al seu ús ornamental, sinó només per saber si es podia recepcionar l’obra, ja que si es demora la recepció de les obres dona dret al contractista a reclamar els danys i perjudicis causats.

Malgrat les al.legacions l’ACA entén que resta acreditat que l’Ajuntament del Prat va incomplir la normativa que restringeix determinats usos per l’aigua degut a la sequera que regulen la prohibició de l’ompliment total o parcial de llacs artificials,
derivada de les limitacions en relació a l’ús de l’aigua aplicables tant en règim d’alerta
hidrològica com en règim d’excepcionalitat, sense cap tipus d’excepció.

L’ACA afirma a la seva resolució que la prohibició regulada al PES va entrar en vigor el 25 de novembre de 2022 i per tant l’Ajuntament ja era coneixedor de la prohibició quan el 5 de desembre de 2022 va acordar l’adjudicació del contracte menor per la construcció del guèiser del llac del Parc de la Solidaritat.

Es conclou l’expedient amb una sanció al consistori de 2.000 euros, en aquest sentit l’ACA ha tingut en compte per a no aplicar la sanció màxima de les faltes Lleida (10.000 euros) que no hi ha danys al domini públic hidràulic però s’ha incomplert la normativa en un escenari d’excepcionalitat per sequera,motiu pel qual imposa una multa de 2.000 euros que el consistori ha acatat i ordenat el seu pagament.

Comentarios

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Otras noticias 

Hola

Instalar App Web
×