L’ajuntament presenta el balanç del Servei de Mediació del Prat
Publicado el 23 de marzo de 2022

La major part de casos atesos, el 80% el 2021, corresponen a la mediació comunitària, El 20% restant correspon a la vessant de la mediació reparadora.

El Servei de Mediació de l’Ajuntament del Prat va ser un dels primers que es va posar en marxa arreu de Catalunya i de l’Estat l’any 1997. Quan es compleixen 25 anys del seu naixement, el servei ha fet balanç dels casos i persones ateses des dels seus orígens. En total, ha intervingut en més de 4.000 casos, amb què ha donat suport a més de 8.000 persones principalment per resoldre conflictes a partir del diàleg i la mediació, sense recórrer a la via judicial.

Actualment, la mediació està molt més estesa que en el moment en què es va posar en marxa el servei del Prat a finals de la dècada dels 90. De fet, a partir de l’any 2010, la Diputació de Barcelona va impulsar un programa per impulsar la mediació en l’àmbit local, al qual s’hi van adherir diferents ajuntaments de la província, incloent el del Prat, que hi va aportar el seu bagatge previ.

Avui el servei atén un mínim de 250 casos/any front als 70 dels seus inicis

Alhora, el Servei de Mediació del Prat ha vist créixer la seva activitat de forma significativa des dels seus inicis. Els seus primers anys de funcionament, el nombre de casos que atenia anualment no superava la setantena. Però, des de 2010, s’ha consolidat una forquilla d’entre 200 i 300 casos anuals. Concretament el 2021, ha intervingut en 220 casos, atenent un total de 421 persones. La majoria de casos es resolen satisfactòriament i les persones ateses pel Servei de Mediació l’han valorat amb una puntuació d’entre 8 i 9 sobre 10 durant els darrers anys. Cal destacar també la línia de sensibilització del servei a través dels tallers formatius per a la gestió positiva dels conflictes per a la ciutadania.

La mediació comunitària

Dels 220 casos atesos el 2021, 178 (80%) corresponen a la vessant de la mediació comunitària. Aquest programa planteja un sistema de resolució de conflictes que ofereix una  alternativa a la via judicial. L’objectiu és oferir un espai de diàleg acompanyat. Les mediadores tracten d’aportar perspectiva a les parts, garantint els principis d’imparcialitat i confidencialitat. Fins a 70 d’aquests 178 casos (40%) corresponen a conflicte veïnals i 33 més són deguts a conflictes familiars (18,75%). Els motius més freqüents d’aquests conflictes són els sorolls o les dificultats de relació. La resta de casos atesos corresponen a conflictes relacionats amb la convivència familiar, l’ús de l’espai públic o la convivència amb animals domèstics.

En el context de la pandèmia, van créixer els casos atesos vinculats a conflictes veïnals, sobretot durant el 2020, en el context de confinament. L’any 2018, es van atendre 63 casos d’aquest tipus i el 2019, 52, xifra que es va incrementar fins a 112 durant el 2020 i que el 2021 ha tornat a baixar a 71, però que se situa encara per sobre dels nivells prepandèmia. A més, en l’últim any, el servei ha començat a atendre demandes d’escoles i instituts per realitzar acompanyaments en casos de conflictes dins de l’àmbit escolar. La intervenció es fa a través de la mirada restaurativa, enfocament que cerca la participació de les persones implicades en el conflicte, per identificar i adreçar col·lectivament danys, necessitats i obligacions per tal de moure’s cap a noves relacions més sanes.

La mediació reparadora

Els altres 42 casos (20%) corresponen a la vessant de la mediació reparadora,  que promou que les persones que hagin comès alguna infracció de l’ordenança municipal de convivència i civisme puguin reparar el dany causat fent accions en   beneficiïn la comunitat. En cas d’acollir-s’hi voluntàriament, les persones no haurien d’assumir la sanció econòmica corresponent. Pel que fa als casos de mediació reparadora, els tipus d’infraccions més habituals de les persones que s’hi han acollit estan vinculades al consum de alcohol a la via pública, actituds no respectuoses cap als agents de la policia local,  molèsties veïnals, etc.

El servei també té dues col.laboracions importants amb el Departament de Justícia a través de les Mesures Penals Alternatives i la Justícia Juvenil.

3 anys del Servei de Bon Veïnatge i Convivència al Prat

Aquestes dues vessants de la mediació es complementen des de finals de 2018 amb el Servei de Bon Veïnatge i Convivència. Aquest servei, que col·labora amb el de mediació, ofereix assessorament i acompanyament a la ciutadania en aquesta matèria, tant a les comunitats veïnals com a l’espai públic, per tal de prevenir problemes de convivència i civisme.

El Servei de Bon Veïnatge i Convivència s’ocupa específicament d’assessorar i aconsellar la ciutadania sobre diferents aspectes que poden contribuir a la millora de la convivència, tant dins de les comunitats de veïns i veïnes com a l’espai públic. Professionals del servei treballen, a partir de l’assessorament, l’acompanyament i la formació, per prevenir que sorgeixin els conflictes o perquè es resolguin en la seva fase inicial, sense que es dilatin o s’agreugin en el temps, en un estadi previ a aquell que faria necessària la mediació. El seu primer any de funcionament, el 2019, va atendre 101 comunitats veïnals, xifra que ha arribat a les prop de 150 tant l’any 2020 com el 2021.

Al llarg de l’any 2022, és previst celebrar actes per commemorar els 25 anys del servei de mediació. S’informarà al respecte al web municipal, a l’apartat del servei de mediació.

Comentarios

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Otras noticias 

Hola

Instalar App Web
×