SIGNAT UN CONVENI ACA-AMB PER FINANÇAR EL SANEJAMENT 
Publicado el 12 de marzo de 2022

El conveni de finançament s’aplicarà a les set plantes del territori metropolità, amb una població equivalent de 6,3 milions de persones.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han signat aquest divendres el conveni que fixa el pressupost que garantirà el sanejament adequat de les aigües residuals per als propers quatre anys (2021-2024), amb actuacions planificades a les set plantes depuradores (EDAR) que hi ha a l’àrea metropolitana entre elles la del Prat.

El territori cobert per aquestes instal·lacions concentra una població equivalent de 6,3 milions de persones.  

L’acord, presidit pel director de l’ACA, Samuel Reyes, i el vicepresident de l’Àrea d’Ecologia de l’AMB, Eloi Badia, preveu una inversió total de 288 milions d’euros per repartir entre el 2021 i el 2024 i s’articula en tres eixos: recursos per a garantir el funcionament de les depuradores (236 milions d’euros) i inversions per a reposicions i millores (49,4 milions d’euros). Finalment, es dedicaran 2,6 milions d’euros a la redacció de projectes executius de la xarxa metropolitana de sanejament. 

Inversions en el sistema de sanejament metropolità 

Arran del conveni signat, es destinaran 2,6 milions d’euros en la redacció dels projectes constructius que a la nostra ciutat és materialitzarà al Trasllat del col·lector de Llevant a una nova localització més allunyada de la costa, per evitar nous incidents en cas de temporals marítims 

 I a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les EDAR  .

Millorar la coordinació amb el món local 

Aquest acord s’emmarca en el nou model de conveni aprovat pel consell d’administració de l’ACA el passat 9 de desembre de 2021, destinat a la millora del finançament del sanejament de les aigües residuals per a les administracions locals. La proposta, destinada als ens gestors dels sistemes públics de sanejament que estiguin constituïts com a entitats locals d’aigua, fixa la possibilitat de signar convenis, de manera individualitzada i per a un període de 4 anys, amb l’objectiu de definir un marc d’atribució dels recursos per a finançar les despeses d’explotació, de reposició i d’inversió corresponents als sistemes públics de sanejament en alta, per permetre millorar la planificació de les actuacions que s’han de dur a terme i la gestió del servei de sanejament en alta. 

El model de conveni determina, amb una metodologia comuna per fixar una atribució adequada i sostenible, com es faran les atribucions de recursos per atendre les despeses d’explotació, reposició i millores, així com les inversions necessàries per assegurar el correcte funcionament i manteniment de les instal·lacions del sistema públic de sanejament, de manera que es garanteixi la qualitat de l’aigua, atenent als criteris de dissenys de les infraestructures i als límits fixats en l’autorització d’abocament. 

Les possibles noves inversions es destinaran a finançar la redacció de projectes i a estudis d’actuacions previstes en la planificació. Aquesta iniciativa es basa en la implementació de noves formes de col·laboració més eficients i descentralitzades, estables en el temps, amb més garanties i basades en la confiança mútua.  (Nota de Premsa)

Comentarios

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Otras noticias 

Hola

Instalar App Web
×