Tres agrupacions del Junts s’oposen a l’acord d’ampliació de l’Aeroport
Publicado el 5 de agosto de 2021

Les Agrupacions de JUNTS PER CATALUNYA a Gavà, Viladecans i El Prat s’oposen a l’acord d’ampliació de l’aeroport.

Les executives locals de Junts per Catalunya de Gavà, Viladecans i ElPrat del Llobregat manifesten la seva oposició a l’acord perl’ampliació de l’aeroport del Prat realitzat entre el govern de l’Estat iel govern de la Generalitat i anunciat el dia 2 d’agost, mantenint i reafirmant la posició que han tingut fins al moment.

Tot i que l’acord ha de permetre atraure inversions, talent i generar activitat econòmica i llocs de feina per a Catalunya, convenen que l’anunci ha de partir de l’explicació en detall del pla de treball.

Consideren que calen inversions per millorar el nostre sistema aeroportuari i ajudar-lo a consolidar com a referent internacional, però que això no pot suposar l’afectació dels nostres espais naturals .

Per això, a falta de conèixer el detall del nou Pla Director, les Agrupacions de Junts, exigeixen:- La garantia de protecció integral dels espais naturals del Delta de Llobregat i en especial de la Ricarda.

Per nosaltres és essencial que es blindi la protecció d’aquests espais des del’inici, independentment del que diguin les institucions europees.- Tot i que veiem amb bon ulls la part de l’acord que preveu la realització d’inversions per a connectar l’aeroport del Prat amb el de Reus i Girona per a consolidar un sistema aeroportuari integral i de país, creiem que aquestes inversions no definiran de per sí un model aeroportuari de país.

Per això, cal disposard’una política de tarifes que permeti una major competitivitat de l’aeroport de Girona i de Reus i de la competència en gestió aeroportuària, elements que entenem que haurien de ser inclosos en qualsevol acord.- El respecte pels arguments de tipus mediambiental, que desaconsellen qualsevol projecte d’ampliació de la tercera pista ja que afecta directament als espais de la Ricarda, que son Xarxa Natura 2000 i àrea ZEPA, figures de protecció ambiental de tipus europeu.

El no compliment d’aquests arguments faria altament improbable l’acceptació del projecte per part d’Europa, que és qui té la darrera paraula a l’hora que suposaria un increment de la contaminació acústica i de l’aire.

Les institucions europees ja van llançar un clar advertiment a les administracions implicades pels reiterats incompliments en les mesures ambientals compensatòries d’ampliacions anteriors.

Per altra banda, considerem que no hi ha motius tècnics que justifiquin l’ampliació de la tercera pista. Existeix prou marge per millorar notablement la capacitat operativa de l’aeroport amb la infraestructura actual dels 75 vols per hora millorant l’eficiència dels processos actuals tal i com afirmen els experts.

AENA ha fet un xantatge a la Generalitat i als Ajuntaments afectats, i ha jugat brut amb la informació. El procés de presa de decisions no ha tingut la transparència informativa requerida (com ha indicat recentment el Síndic de Greuges), fet que ens allunya dels models europeus de decisió que impliquen a totes les parts afectades,experts i entitats civils incloses, en un debat públic obert i participatiu, tal i com s’ha fet al Regne Unit i als Països Baixos en situacions similars.

En aquest sentit fem una crida a treballar per un projecte que blindi la protecció dels espais naturals, tot i garantir inversions per un nou sistema aeroportuari català integral que connecti amb Reus i Girona,fet que entenem com a perfectament compatible.

Les Agrupacions deJunts per Catalunya de Gavà, Viladecans i El Prat es refermen en el seu posicionament i seguiran treballant per tractar de reconduir la situació actual i evitar qualsevol projecte que suposi la més mínima afectació als nostres espais naturals (Nota de Premsa)

Comentarios

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Otras noticias 

Hola

Instalar App Web
×