Un jutjat del Prat denega la suspensió d’un llançament al considerar més vulnerable a la propietat.
Publicado el 21 de abril de 2022

Un jutjat del Prat acorda la denegació de la suspensió de un llançament amb motiu de la vulnerabilitat preferent de la propietària de l’habitatge llogat.

Amb motiu de la manca de pagament de la renta de lloguer per part de l’arrendatària d’un habitatge situat al Prat de Llobregat, Pitarch&Pérez Advocats va rebre l’encàrrec de presentar demanda de desnonament amb reclamació de rendes. L’arrendadora, en ús de les facultats conferides per la llei, oferia condonar el deute pendent del lloguer a canvi del lliurament immediat de la possessió de la finca, oferiment que va ser rebutjat per l’arrendatària.

Celebrat el judici, es va dictar sentència estimant la demanda presentada, assenyalant data per a la desocupació forçosa de l’habitatge a principis d’aquest mes d’abril de 2022.

La representació de l’arrendatària va sol·licitar la suspensió del llançament en aplicació del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, al·legant situació de vulnerabilitat, aportant un informe realitzat pels serveis socials de l’Ajuntament del Prat de Llobregat en aquest sentit.

Finalment, el jutjat va considerar que la situació econòmica de la propietària, acreditada pels lletrats d’aquesta firma amb documentació referent als únics ingressos per jubilació i despeses vàries, era d’una vulnerabilitat preferent a la de l’arrendatària, desestimant la suspensió sol·licitada i confirmant el desallotjament forçós.

El bufet d’advocats ha remarcat que la resolució d’aquest incident en el si del procediment de desnonament ha estat significativament àgil i eficaç per part del jutjat del Prat de Llobregat encarregat d’aquest assumpte.

Comentarios

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Otras noticias 

Hola

Instalar App Web
×