Zeroport convoca una manifestació contra l’ampliació de l’aeroport
Publicado el 22 de febrero de 2023

La entitat asegura que no necessitem cap ampliació de l’aeroport, per molt que s’hi insisteixi.

Zeroport ens envia un escrit sobre l’ampliació de l’aeroport que a continuació publiquem de manera íntegra i literal.

Darrerament, estem assistint a una fortíssima campanya comunicativa dels sectors que empenyen per l’ampliació de l’aeroport del Prat. L’objectiu d’aquesta campanya és instal·lar a l’opinió pública un marc fal·laç: l’aeroport s’ha d’ampliar, i només cal discutir el com. Cal ressaltar que els sectors que pressionen per l’ampliació tenen una limitada representativitat social, tot i la seva omnipresència comunicativa, i bàsicament representen a la patronal i als sectors empresarials interessats, que es veuen clarament beneficiats amb aquest macroprojecte. En canvi, té escàs reflex mediàtic i molt sovint s’obvia la gran oposició a l’ampliació de l’aeroport que hi ha en amplis sectors de la societat i en les persones que viuen al seu territori, tal com va quedar palès en la gran manifestació del 19 de setembre de 2021.

La realitat és que no només no hi ha una necessitat d’ampliar l’aeroport, sinó que hi ha arguments de sobres per descartar aquest projecte com una molt mala idea. Entre les raons per a la no ampliació n’hi ha d’ambientals, econòmiques i socials. En primer lloc, ampliar la capacitat dels aeroports catalans per augmentar encara més el trànsit aeri obriria la porta a un augment dramàtic de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, en el sentit contrari del que marquen els objectius de reducció d’emissions globals davant del canvi climàtic. 

El trànsit aeri addicional també contribuiria a empitjorar el problema endèmic que l’àrea metropolitana de Barcelona té de contaminació de l’aire, amb greus efectes sobre la salut dels seus habitants. El passat mes de desembre el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha condemnat l’estat espanyol pels elevats índexs de contaminació de l’aire (concretament en NO2) i per no adoptar les mesures adequades de correcció. Estem parlant d’una condemna en ferm i, tot i això, es continuen plantejant infinitud d’escenaris d’ampliació de l’aeroport i la seva capacitat.

En segon lloc, l’afectació sobre la biodiversitat del delta del Llobregat seria catastròfica amb qualsevol de les opcions d’ampliació que s’estan plantejant. L’equilibri dels ecosistemes del Delta és ja actualment molt precari i no ens podem permetre el seu col·lapse en un moment on és evident el greu problema de pèrdua de biodiversitat que pateix el món i també Catalunya, per a la qual, la protecció d’àrees especialment riques i sensibles com són les zones humides resulta crucial. Recordem, també, que el delta del Llobregat es troba en més d’un 60% sota el ciment, de manera que les propostes d’ampliació de l’aeroport no fan més que agreujar la incessant pèrdua de sobirania alimentària i hídrica d’aquest espai.

Així mateix, quan suposats «experts» plantegen aquest tipus de propostes, mai no tenen en compte que a curt/mitjà termini l’energia fòssil serà cada cop més cara i que no es podrà mantenir l’actual sistema de consum globalitzador i de desplaçaments, cosa que afectarà directament el sector de l’aviació. Si veritablement tinguessin present aquesta realitat, fa temps que estarien pensant com afrontar aquest obligat decreixement de l’activitat econòmica de la millor manera possible i, alhora, reconsiderant de dalt a baix el paper futur de les grans infraestructures.

Finalment, l’augment del trànsit aeri posaria més llenya al foc a algunes de les principals problemàtiques econòmiques i socials del país, i en especial de l’àrea metropolitana de Barcelona. Així, es contribuiria a l’augment del preu de l’habitatge i s’incidiria amb un model laboral de precarietat, tot empenyent el sistema econòmic cap a una distribució cada cop més desigual.

En definitiva, sobren les raons per oposar-se a l’ampliació de l’aeroport, i és necessari que aquests arguments siguin escoltats en un debat públic que tingui un mínim rigor i qualitat i no vagi a rebuf de l’agenda d’uns sectors molt concrets i amb uns interessos molt directes vinculats al fet que aquest projecte antiecològic i antisocial prosperi.

És l’hora de fer sentir la veu de la població que s’oposa a l’ampliació de l’aeroport i a altres macroprojectes contaminants i precaritzadors i que reclama un canvi de rumb polític per construir un futur sostenible i més just. Per això, convoquem la manifestació que partirà de la plaça de Catalunya de Barcelona el pròxim 4 de març a les 6 de la tarda i creiem que la difusió de la convocatòria és clau per equilibrar un debat polític i mediàtic esbiaixat.

Comentarios

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Otras noticias 

Hola

Instalar App Web
×