Zeroport presenta una esmena a la totalitat al PDU de la terminal logística intermodal del Port
Publicado el 14 de junio de 2023

La plataforma Zeroport ha presentat al·legacions al Pla Director Urbanístic (PDU) de la terminal logística intermodal del Port de Barcelona, als termes municipals de Barcelona i el Prat de Llobregat, que suposen una esmena a la totalitat del pla presentat.

Aquest pla urbanístic posa les bases perquè al delta del Llobregat, a l’antiga llera del riu Llobregat i a la nova llera, just davant dels actuals espais naturals protegits, es pugui desenvolupar un enorme projecte que inclou una terminal ferroviària de ferroutage, tres noves estacions ferroviàries del Port, diverses noves infraestructures viàries (autovies i passos elevats) i l’ampliació de la zona logística (al terme del Prat de Llobregat), gestionada de facto per Merlin Properties. 

Els arguments que Zeroport ha donat per a presentar les al.legacions son:

«En plena emergència ambiental global, crisi climàtica i també energètica, estem totalment en contra d’un projecte que el que fa és acabar de trinxar més el Delta i suposarà més vehicles i més contaminació a l’àrea metropolitana.

Un dels objectius bàsics del PDU és requalificar els terrenys per tal de poder construir les terminals ferroviàries citades, que haurien de permetre substituir el transport de mercaderies que ara es fa en camió pel ferrocarril. Això, segons el redactat, implicarà un estalvi d’emissions i un avanç cap a la sostenibilitat del funcionament del Port. Doncs bé, el mateix redactat del projecte diu que les noves infraestructures que es desenvoluparan amb el PDU faran que augmenti en un 27% el nombre de vehicles que entrin i surtin de la zona. Això és així perquè, a banda del traspàs de mercaderies del Port que passaran del camió al tren (del 15% al 30%), està prevista una terminal de ferroutage, on entraran i sortiran camions a carregar i descarregar, i, alhora, es preveu ampliar la zona logística del Prat fins a ocupar la totalitat dels terrenys disponibles. Per tant, és fals el suposat benefici ambiental del PDU, i denunciem que, de fet, servirà per provocar un augment de la contaminació a l’àrea metropolitana de Barcelona.

El PDU se centra en l’antiga llera, un indret que el Port ha anat deixant que es degradi i l’ha malmès expressament, fent-hi enormes moviments de precàrrega, a pesar que aquest espai està catalogat com a Àrea Important per a la Conservació d’Aus (IBA) i conserva sis hàbitats d’interès comunitari i un de prioritari. Actualment, la Generalitat està redactant una nova proposta d’ampliació de la Zona d’Especial Protecció de les Aus (ZEPA) del delta del Llobregat per complir amb els requeriments del procediment d’infracció que té obert amb la Comissió Europea. En una clara connivència entre la Generalitat, el Port de Barcelona i els ajuntaments implicats (Barcelona i el Prat de Llobregat), en el nou projecte d’ampliació de la ZEPA no s’han inclòs els terrenys afectats pel PDU, malgrat que existeix nombrosa jurisprudència que obliga que els espais catalogats com a IBA han de passar a ser ZEPA i estar protegits, alhora que s’exigeix la restauració dels territoris degradats.

Així mateix, per complir amb els necessitats d’espais lliures i alhora ampliar al màxim la zona logística, el PDU trasllada una bona part dels espais verds–lliures fora de l’àmbit de l’antiga llera i els ubica al marge dret del riu, al terme municipal del Prat de Llobregat. Però el fet és que aquests terrenys ja són avui espais verds i lliures i, fins i tot, una bona part es troba dins el Parc Agrari del Baix Llobregat. Per tant, no es creen nous espais verds i, a sobre, es converteix terreny agrícola en parc urbà, eliminant-ne el potencial ús agrari futur. A més, la part d’espais lliures que es preveuen a la zona de l’antiga llera són voreres amples envoltades d’autovies, viaductes i terminals i vies de ferrocarril, un panorama molt lluny de poder-se considerar espai verd i lliure per al gaudi de la ciutadania.

Finalment, el projecte del PDU es basa en una declaració d’impacte ambiental caducada (2007) i no preveu la necessitat de fer nous estudis d’impacte ambiental, ni en la seva memòria ni en la seva normativa. 

Per tot això, exigim la paralització d’un projecte que només beneficia el Port de Barcelona i les seves empreses concessionàries. De nou, es corre el risc de pagar amb diners públics infraestructures que acaben beneficiant els privats, i es ven d’”economia verda” i “sostenible” un projecte que només portarà més contaminació a l’àrea metropolitana i més destrucció de territori. En aquest sentit, instem els nous futurs governs dels ajuntaments de Barcelona i del Prat de Llobregat a revocar el seu suport acrític a aquest pla urbanístic contrari a la legislació ambiental i climàtica europea i estatal, redactat amb presses i sense cap mena de rigor, i farcit de greus mancances conceptuals, tècniques i de contingut.«

Enllaç a les al·legacions presentades: https://zeroportbcn.wordpress.com/2023/06/12/zeroport-presenta-una-esmena-a-la-totalitat-al-pdu-de-la-terminal-logistica-intermodal-del-port-de-barcelona/

Comentarios

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Otras noticias 

Hola

Instalar App Web
×