Crónica del Plé
Publicado el 3 de febrero de 2022

L’ajuntament va celebrar ahir el plé ordinari del mes de febrer. Una sessió curta que malgrat tot va aprovar assumptes importants.

La sessió ordinària del olé municipal celebrat ahir va començar amb un record vers les víctimes de la pandèmia i la lectura del nom de les víctimes de la violència de génere.

A una sessió curta a la que tant sols es va debatre una moció , de suport a la reforma laboral del govern, que es va introduïr per la via d’urgència es van debatre i aprovar assumptes de relleu pels pratencs , un d’aquests va ser modificar el pla general metropolità per a que la nostra ciutat estigui subjecta a tanteig i retracte pel que fa a la compravenda d’habitatges a la pràctica suposa ampliar el parc d’habitatge públic, de la ciutat doncs els propietaris que els posin a la venda ho hauran de notificar a l’Ajuntament. El consistori podrà adquirir els immobles o terrenys al mateix preu acordat abans (tanteig) o després (retracte) d’efectuar‐se la compravenda.

També es pretén evitar l’especulació immobiliària  i fer seguiment de la desqualificació dels habitatges de protecció oficial de promoció pública.

El dret de tanteig i retracte es podrà exercir quan es facin transmissions de compravenda de diferents tipus d’habitatges i solars: habitatges de protecció oficial, terrenys sense edificar (solars, parcel·les…), terrenys amb edificacions en ruïnes o totalment desocupades, immobles en àrees declarades de rehabilitació i conservació i pisos procedents d’execucions hipotecàries o de procediments de compensació o garantia de deutes amb garantia hipotecària, entre d’altres. S’elaborarà d’ofici un cens, que s’actualitzarà periòdicament, on s’incorporaran els immobles i terrenys subjectes a dret de tanteig i retracte.

L’Ajuntament del Prat exercirà el dret de tanteig i retracte a partir de criteris objectius basats en la disponibilitat pressupostària, els costos econòmics de l’adquisició dels habitatges, l’estat de conservació dels immobles o d’altres aspectes d’interès general.

El pla d’habitatge municipal consta d’un pressupost total de 25 milions d’euros, dels quals 16,5 euros estan adreçats a ampliar el parc d’habitatge públic, social i assequible.

Hi van votar a favor de la proposta tots els grups municipals llevat Ciutadans que es van abstenir

També es va aprovar la modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), ens públic que agrupa diversos ajuntaments per a la gestió pública de l’aigua. Aquesta modificació vol dotar de major seguretat a l’ens, davant de la “judicialització contínua” a què s’enfronta la gestió pública de l’aigua, per les empreses del sector que s’hi oposen.

Han votat a favor d’aquesta modificació tots els grups municipals, excepte C’s, que s’ha abstingut.

També es va debatre una moció de suport a la reforma laboral, un dia abans que el Congrés voti si aprova finalment aquesta normativa. La moció insta els grups polítics representats al Congrés a donar-hi suport demà.  Aquesta és la primera reforma de la llei laboral des de l’aprovada l’any 2012, sota el govern del PP. 

Al ple del Prat, la moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups El Prat En Comú, PSC i Podemos, l’abstenció de C’s i el vot contrari d’ERC. Segons el text de la moció, la reforma laboral que es porta a votació demà al Congrés “canvia la lògica evolutiva de la legislació laboral de més d’una dècada”, contribuint a generar ocupació de qualitat front a la “devaluació” dels drets dels treballadors i treballadores que ha suposat la normativa aprovada el 2012.

Més enllà de la reforma laboral, la moció aprovada al ple del Prat tambe insta el Govern de l’Estat a continuar treballant per garantir l’ocupació estable de qualitat, amb especial atenció a dones i joves, i per aprofundir en el diàleg social per aconseguir nous acords per a la reducció de les desigualtats.

Comentarios

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Otras noticias 

Hola

Instalar App Web
×