El 85% de les tortugues marines presenten macroplàstic
Publicado el 13 de mayo de 2024

El cinqué estudi del CRAM sobre les tortugues marines no dona un resultat gaire esperançador sobre la situació de la mediterrània.

Durant l’any 2023 han estat ateses, des de
l’Àrea de Clínica i Rescat de la Fundació CRAM, un total de 54 tortugues marines totes de
l’espècie Caretta caretta. D’aquestes, s’han obtingut un total de 41 mostres, entre femtes i
contingut digestiu, apareixent plàstic a nivell macroscòpic en el 85% de les mostres
analitzades.
Gràcies al gran volum de tortugues marines i a la implicació i interès en la conservació marina, la Fundació CRAM obté una valuosa informació sobre l’estat de contaminació del mar. És per això que ens trobem davant del cinquè any de l’estudi per conèixer l’estat de contaminació marina del Mediterrani amb la tortuga marina com a bioindicador, realitzat amb la col·laboració de Laboratories SVR. A l’estudi s’analitza la presència de plàstic de les tortugues marines que ingressen en el Centre de Recuperació de la Fundació CRAM: s’analitzen les seves femtes, el contingut digestiu en el cas de les necròpsies i el número d’animals entortolligats en brossa marina.
Cal destacar que les tortugues marines tendeixen a ingerir residus plàstics o a quedar-se entortolligats, tenen una gran distribució espacial i utilitzen tots els compartiments marins (des del fons fins a la superfície), el que els fa un gran bioindicador de l’estat de contaminació dels mars.
Durant l’any 2023, s’ha analitzat un total de 36 mostres de femtes de tortuga marina en
recuperació i en el 89% d’aquestes han aparegut restes de plàstic, sent el més habitual el tipus làmina (29%), seguit de filaments (12%) i de fragments plàstics (12%).
També s’han obtingut mostres de les 6 necròpsies a tortugues marines realitzades en el 2023, trobant-se restes de plàstic en 5 d’elles. L’acumulació de plàstics al tracte digestiu no va ser la causa de la mort d’aquests individus, però en diversos casos si va produir enteritis severa el que produeix dolor, anorèxia i compromet immunològicament l’animal. En el cas de la
pacient 44 es van trobar diverses perforacions intestinals l’origen de les quals sí que va poder
ser la ingestió dels cargols que va expulsar durant la seva estada al centre.
També han estat ateses 3 tortugues marines amb entortolligaments en alguna de les seves
aletes, sent necessària l’amputació en 1 dels casos. És fonamental que, en el cas de trobar￾se un animal entortolligat, mai s’ha de retirar el material que causa l’entortolligament, i s’ha de trucar immediatament al 112 per a procurar una assistència veterinària que augmenti les
possibilitats de recuperació de l’animal.
És molt important destacar que la troballa de plàstics tant a nivell macroscòpic com
microscòpic en l’interior de les tortugues marines té una importància a diferents nivells: el plàstic en si com a contaminant i el plàstic actuant com una esponja química davant
substàncies nocives per a la salut, com pot ser el mercuri.
Aquest elevats percentatges de restes de plàstic en el seu interior indiquen que el mar conté gran quantitat de residus d’aquest tipus, i això influeix no només en la vida marina, sino en la vida de tots els habitants del planeta, ja sigui pel consum de productes del mar com pel cicle biològic de l’aigua.
Els oceans són una de les principals reserves de biodiversitat en el món, constiueixen més
del 90% de l’espai habitable del planeta i conté unes 250.000 espècies conegudes. Els oceans
i la vida que contenen són fonamentals per al funcionament saludable del planeta, ja que
subministren la meitat d’oxigen que respirem i absorbeixen anualment un 26% de les
emissions antropògenes de diòxid de carboni emeses a l’atmosfera.

Comentarios

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Otras noticias 

Hola

Instalar App Web
×