L’atenció primària del Prat impulsa un grup de suport per a famílies amb fills amb TEA
Publicado el 30 de abril de 2024

Els professionals dels CAP Disset de Setembre, Pujol i Capsada i Ramona Via volen acompanyar les famílies en el procés d’acceptació del trastorn i millorar el benestar emocional i social dels pares i mares.

Els Centres d’Atenció Primària (CAP) del Prat de Llobregat han posat en marxa un grup
de treball amb famílies que tenen fills amb Trastorn d’Especte Autista (TEA) per
acompanyar-los i donar-los suport en la gestió d’aquesta situació. Durant les sessions
de grup, es resolen dubtes i pors que els pares i mares expressen, es donen a conèixer
els recursos existents per a aquestes famílies, se’ls faciliten pautes d’alimentació, d’exercici físic, tècniques de relaxació i jocs que poden ser útils per a infants amb autisme, evitant les pantalles. També es dediquen estones per a què les famílies puguin compartir les seves experiències.
El projecte va sorgir davant la necessitat d’aquestes famílies de rebre suport i
acompanyament en una situació desconeguda per a ells. Estudis que avaluen l’impacte
del TEA en les dinàmiques familiars mostren que sovint els cuidadors d’aquests infants
experimenten més ansietat, depressió, estrès i tensions en les relacions de parella que els cuidadors d’infants amb un desenvolupament típic o amb altres retards en el desenvolupament. Tot plegat, pot afectar l’infant i, per això, des de l’atenció primària
apunten que és clau la intervenció terapèutica centrada en la família, i no només en el
petit amb TEA.
Aquesta iniciativa està liderada per la unitat de pediatria de treball social i infermeria dels
tres CAP del Prat -Disset de Setembre, Pujol i Capsada i Ramona Via- i té un enfocament multidisciplinar en què hi col·laboren diversos professionals del territori.

El paper de la família, vital en el desenvolupament d’un infant amb autisme.
El compromís dels cuidadors en la intervenció primerenca de l’infant un cop ha estat
diagnosticat de TEA, pot ser de gran ajuda en molts casos i pot reforçar positivament el
desenvolupament i benestar de l’infant potenciant també la seva autonomia. Els estudis actuals avalen que l’entorn immediat de l’infant és el que més influeix en el seu
creixement i des d’on cal donar-li suport en situacions difícils.

D’aquesta necessitat i de garantir també el benestar emocional i social dels pares i mares, va sorgir la idea de crear un grup de suport amb professionals de l’atenció primària per atendre les famílies que acaben de rebre un diagnòstic de TEA del seu fill i formar-les en com l’han d’acompanyar. La intenció és disminuir la sobrecàrrega del cuidador, prevenir l’aïllament social i ampliar la seva xarxa social.

Cal tenir en compte que tenir un fill o filla amb autisme es pot viure com l’inici d’una crisi i les famílies passen per quatre fases: shock, negació, depressió i acceptació de la realitat (reacció). Un període d’adaptació que és llarg i que acostuma a arrossegar conseqüències per a tots els membres del nucli familiar. L’estrès permanent en els cuidadors es pot deure a la incertesa del diagnòstic, que pot trigar anys en definir-se, per la dificultat severa de comunicar-se amb el fill o filla, la sensació de rebuig de la resta de persones, i els problemes de conducta sobreafegits.

Mesurar el grau de benefici del grup de suport

Un dels objectius dels centres d’atenció primària és mesurar si aquest tipus d’intervenció, amb un grup de suport, té efectes positius en les famílies i en quina mesura. Per això, els van fer una enquesta a l’inici de les sessions i en faran una altra en l’última reunió de grup per avaluar l’impacte i quines són les qüestions que més interessen a les famílies.

Fins al moment, els pares i mares que assisteixen a les trobades mostren la seva satisfacció pel contingut de les sessions i se senten alleugerits per l’assessorament i l’acompanyament que estan rebent.

Comentarios

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Otras noticias 

Hola

Instalar App Web
×