Llum verda a la tramitació del pla urbanístic de l’àmbit Estació-Seda-Paperera
Publicado el 9 de septiembre de 2022

L’objectiu d’aquest pla, encara en tramitació, és promoure un barri referent en transició energètica a l’àrea metropolitana, a Catalunya i arreu de l’Estat.


El ple municipal, celebrat aquest dimecres 7 de setembre, ha aprovat inicialment la modificació del Pla general metropolità en l’àmbit Estació-Seda-Paperera. Els principals objectius d’aquest pla, que encara ha de continuar la seva tramitació i segueix obert a les aportacions dels diferents grups socials i polítics, són convertir els antics sòls industrials on es trobaven les empreses Seda i Paperera en un barri referent a l’àrea metropolitana, Catalunya i Espanya en matèria de transició ecològica, que es caracteritzarà per ser una zona d’emisions zero, i impulsar el dret a l’habitatge. Aquesta modificació del Pla general metropolità s’ha aprovat amb el vot favorable de l’equip de govern i de Podemos i l’abstenció d’ERC i C’s. 

A través del conjunt de les seves actuacions, el pla vol dinamitzar aquest barri i generar una nova centralitat al casc històric. La modificació del Pla general metropolità abasta una superfície de 452.973,53 m2, que comprenen els àmbits de La Seda, l’Estació intermodal, Urgoiti-Ponsich i La Paperera.

El pla contempla destinar el antics sòls industrials a zones verdes i a espais que s’aprofitaran per a diferents usos urbans i especialment per a la garantia del dret a l’habitatge entre el conjunt de la ciutadania i, específicament, entre les persones més joves.

Amb el nou pla urbanístic, es vol contribuir a donar resposta a les necessitats d’habitatge digne i assequible de la ciutat durant les properes dècades. Prop de la meitat dels 5.410 habitatges que s’hi construiran (fins a 2.414) seran de protecció oficial i, d’aquests, la meitat (1.207) seran de lloguer assequible. Aquestes actuacions per ampliar el parc residencial assequible de la ciutat se sumaran a les que ja s’estan desenvolupant a l’Eixample Sud. En aquesta zona, l’Ajuntament, juntament amb l’empresa municipal Prat Espais i la Cooperativa Obrera de Vivendas (COV), estan impulsat 300 nous habitatges amb aquesta finalitat, amb què ja es doblarà el parc residencial assequible del Prat.

Les modificacions del pla inicial: més espai verd i més usos socials

Respecte al pla que s’havia dissenyat inicialment per a l’àmbit Estació-Seda-Paperera, el text aprovat avui contempla algunes modificacions. En primer lloc, s’ha modificat la previsió inicial que el barri s’elevés per sobre de la Gran Via (tram de la C-31 al terme municipal del Prat). Enlloc d’això, després de les converses mantingudes per l’Ajuntament amb la Generalitat al respecte, s’apostarà pel soterrament d’aquest tram de la carretera. Posteriorment, s’impulsarà un projecte per desenvolupar una gran avinguda urbana en l’espai ara ocupat per la C-31.

En segon lloc, el pla modificat no contempla la construcció d’un pont viaducte per connectar el barri amb la carretera C-32, com sí estava previst al projecte inicial. D’aquesta manera, es volen evitar els riscos que aquest pont hagués pogut implicar sobre la bassa del Prat.

En tercer lloc, amb els canvis aprovats avui, es dobla el sòl reservat per a equipaments públics, que passa del 3,63% al 6,94%  i, així mateix, es dobla l’espai verd, que passa del 12 al 26% respecte al sòl previst pel planejament vigent. A més a més, la superfície total de sòl d’equipaments i zones verdes supera el mínim contemplat per les normatives urbanístiques (15,2 Ha de noves zones verdes i equipaments en la proposta, respecte al mínim de 10,7 Ha que demana la llei).

La Seda-Paperera, un barri de referència per a la transició ecològica

Les modificacions aprovades avui contribueixen a millorar i adequar al context actual un projecte, que des de bon inici, ja contemplava promoure un barri sostenible socialment i mediambientalment. La primera versió de la modificació del Pla general metropolità en l’àmbit Estació-Seda-Paperera es va aprovar inicialment el 8 de juliol de 2020, però, des d’aleshores, diversos factors han fet necessari reestudiar el projecte, principalment la seva adequació als continguts de la Declaració d’Emergència Climàtica, aprovada al ple municipal el setembre de 2020 per definir l’estratègia de transició energètica del Prat; i el Pla local d’habitatge (aprovat el juliol de 2021). A la Seda-Paperera, es fomentarà l’autoconsum energètic, l’energia fotovoltaica i un model de mobilitat sostenible, amb carrers pacificats i superilles peatonals, a més d’ampliar el parc d’habitatge assequible.  

Totes aquestes actuacions contribuiran a dotar aquesta zona del casc històric d’una nova centralitat. Alhora, la intervenció a la zona també preservarà traces històriques com la del carrer Major o la de l’antic camí del Pas de la barca. A més, contribuirà a la recuperació i preservació del patrimoni i memòria industrial del Prat. En aquest sentit, cal destacar que es recuperaran edificis històrics com els de les oficines de la Paperera (que daten de 1917) i de l’escola de la Paperera (del 1877) per destinar-los a equipaments.

Un projecte coherent amb el model de ciutat per l’equilibri territorial

El pla urbanístic de l’àmbit Estació-Seda-Paperera està alineat amb el model de ciutat d’equilibri territorial que s’ha vingut impulsant al Prat durant les darreres dècades. El model es caracteritza per una combinació equilibrada de zones verdes i espais destinats a equipaments, serveis públics i habitatge social, per fomentar la cohesió social.

Després de l’aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit Estació-Seda-Paperera realitzada avui pel ple municipal, el text continuarà la seva tramitació fins a la seva aprovació definitiva. Es preveu que les obres comencin durant el proper mandat municipal. (Nota de Premsa)

Comentarios

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Otras noticias 

Hola

Instalar App Web
×