El plé designa als membres de les taules electorals
Publicado el 27 de junio de 2023

El proper 23 de Juliol es celebren les eleccions generals a Espanya,amb la coincidència de que en haver-se realitzat recentment les eleccions municipals encara no s’ha constituït la junta de govern, que es qui té delegat pel ple la potestat de elegir als membres de les taules electorals.

Es per aquest motiu que el primer plé , després de la constitució de la nova legislatura, gairebé va durar 7 minutos i va tenir com a únic punt de l’ordre del día, la elecció dels membre de les taules electorals.

A la nostra ciutat 49558 persones están caridades a les urnes hi haurà 73 taules electorals , amb un total de 30 persones entre titulars, suplents i reserves, es a dir que al sorteig del ple es van designar 2.190 persones per a firmar part de les taules electorals. No ens assustem , finalment només 219, serán les que harán d’estar a les taules.

Com a curiositat del ple, tenim la imatges que ens dona como es situarán els regidors al nou consistori.

Comentarios

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Otras noticias 

Hola

Instalar App Web
×