El Prat es quedarà sense platja en 30 anys
Publicado el 1 de noviembre de 2022

Així ho alerta un estudi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que informa sobre la regressió del litoral del Delta.

D’aquí a 30 anys els nostres fills no veuran a les xarxes socials, les freqüents discussions estiuenques sobre l’aparcament a la platja i no perquè estigui previst ampliar aquest ,si no perquè si es compleixen les previsions més negatives d’un estudi de l’àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), aquesta haurà desaparegut.

L’estudi conclou que les platges tenen un dèficit de sorra molt important a causa d’infraestructures com el dic del riu Llobregat . Si no es porta a terme un pla estructural de resiliència, les platges podrien perdre més de 20 metres en 30 anys«.

Els indicadors i resultats més significatius delsEstudis previs de la dinàmica litoral del sud metropolità són els següents:

  • Es perden 160.000 m3 anuals de sorra al delta del Llobregat.
  • Les aportacions anuals de sorra del port de Barcelona en compliment de la Declaració d’impacte ambiental (DIA) són insuficients i la granulometria no és l’adequada.
  • El dic del riu Llobregat té un paper negatiu en la regeneració de les platges del delta del Llobregat. Aquesta infraestructura, que té 8 metres de profunditat, actua com a «trampa» de sediments, que baixen fins a aquesta fondària i després s’hi queden atrapats. Així doncs, la conca sedimentària del riu Llobregat s’ha desconnectat del delta, fet que trenca la dinàmica natural d’aportació i transport de sediments, que alhora són regeneradors naturals de sorra a les platges.
  • Les platges del litoral metropolità sud retrocedeixen 1 metre de mitjana anual.
  • Els temporals han incrementat notablement des del 2017, i són més prematurs, intensos, freqüents i llargs. Aquesta conjuntura fa augmentar l’erosió i la inundabilitat de les platges

Aquests resultats i indicadors complementen un primer estudi de les platges del delta del Llobregat, en què l’AMB va descobrir un sistema de barres de sorra submergides que podria protegir les platges del litoral metropolità sud, amb 1,5 metres d’alçada i una longitud de 20 quilòmetres.

L’organisme metropolità ofereix la màxima col·laboració tècnica i institucional als organismes competents i estén la mà a la Generalitat i al Govern espanyol per començar plegats un pla de resiliència del litoral metropolità en un marc de cooperació interadministrativa. Aquestes mesures segueixen dues estratègies diferents: actuacions urgents i a curt termini consistents en aportacions de sorra en les platges que ho requereixin, i un pla de resiliènciaa mitjà i llarg termini que sigui estructural i permeti recuperar i conservar les platges metropolitanes.

L’AMB posa en relleu les actuacions que el MITECOha engegat al litoral metropolità tot i que els processos administratius alenteixen un procés que convindria que anés més ràpid per fer front a la regressió cada cop més accentuada i pel que fa a la nostra platja:

La redacció del projecte de protecció i estabilització de les platges del delta del Llobregat. Actualment es troba en procés d’adjudicació.

Comentarios

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Otras noticias 

Hola

Instalar App Web
×