La planta de El Prat de Damm valora prop del 100% dels seus residus
Publicado el 2 de febrero de 2023

La fàbrica Damm de El Prat consolida la seva posició com a
centre de producció sostenible. La planta valora el 97% dels seus residus
i autogenera el 89% de l’energia que consumeix.

Fàbrica Damm en El Prat
continua avançant en la seva estratègia d’integració i compliment dels Objectius de
Desenvolupament Sostenibles i consolida el seu model d’economia circular mitjançant el qual la
planta valora anualment fins al 97% dels residus generats per la seva activitat productiva.
Aquesta fita ha permès al centre de producció de Damm rebre el certificat Residu Zero que
atorga AENOR.
Aquesta important distinció reconeix a les organitzacions que valoren almenys el 90% de les
seves fraccions de residus, donant-los una segona vida i evitant així que tinguin com a destí final
l’abocador. La gestió organitzada dels residus permet que aquests puguin ser reutilitzats i/o
transformats en matèries primeres, reintroduint-los a la cadena de valor i generant un efecte
positiu sobre la conservació dels recursos naturals i els ecosistemes.
L’aposta de Damm per la sostenibilitat és present en cada pas que la companyia ha donat des
del seu origen. El constant treball realitzat per a minimitzar el seu impacte mediambiental ha
portat a l’empresa a consolidar l’aplicació d’un model circular com un dels principals eixos de la
seva política mediambiental. Durant l’últim any, la fàbrica Damm de El Prat de Llobregat ha fet
pas més en el seu compromís amb el medi ambient sumant-se a les altres sis plantes de producció
de la companyia que ja compten amb el certificat Residu Zero d’AENOR com a mostra del treball
realitzat en pro de la revaloració dels seus residus i la reintroducció en la cadena de valor.

Com a part del seu compromís amb la minimització de residus, Damm ha aconseguit que més del
90% dels residus generats en la producció siguin valoritzables, apostant per la circularitat de
materials com el vidre i l’alumini de les llaunes. A més, el 100% dels envasos de Damm són
reciclables i més del 50% d’envasos de cervesa són retornables.
Així mateix, s’utilitza el residu final del procés de filtració de la cervesa com a esmena orgànica
natural per als cultius. Un altre exemple de reutilització circular és el diòxid de carboni de la
fermentació, que es recupera per a ser aprofitat novament, i d’aquesta manera fer que la planta
sigui autosuficient en gas carbònic. A més, la matèria orgànica de les aigües residuals es
transforma en energia que s’autoconsumeix en el mateix procés productiu.
La companyia promou també la circularitat en la gestió dels subproductes obtinguts a través del
procés de producció. Exemple d’això és la reutilització del 100% del bagàs que resulta del procés
de cocció dels cereals durant l’elaboració de la cervesa. Aquest subproducte se subministra a les
granges per a l’alimentació animal, principalment per a les vaques, amb la finalitat de retornar el
cereal a la terra i així tancar el cercle. De fet, aquest últim any s’han pogut reaprofitar 100.000
tones del bagàs generat a la fàbrica Estrella Damm. Un procés similar es realitza també amb el
llevat extret del procés de fermentació, que posteriorment es converteix en alimentació animal.
“La consecució del certificat Residu Zero d’AENOR en set dels nostres centres, entre ells la fàbrica
Damm de El Prat del Llobregat, reconeix el treball que des de Damm fa anys que realitzem per a
millorar la sostenibilitat en tota la nostra cadena de producció. La companyia ha aconseguit
valorar gairebé 26.000 tones de residus durant l’últim any”, va afirmar Juan Antonio López
Abadía, director del Departament d’Optimització Energètica i Medi Ambient de Damm.
La fàbrica Damm de El Prat del Llobregat, un exemple d’innovació i sostenibilitat
Durant els últims anys, la fàbrica de Damm de El Prat de Llobregat ha consolidat la seva posició
com una de les fàbriques més modernes del sud d’Europa, convertint-se també en un exemple
de centre de producció sostenible. Actualment, a més de valorar el 97% dels seus residus, el
100% de l’energia consumida a la planta de El Prat de Llobregat compta amb certificat d’origen
verd i, gràcies a l’aposta de la companyia per impulsar un model energètic que fomenta
l’autosuficiència energètica, la planta autogenera el 89% de l’energia que consumeix.
En el marc del seu compromís amb l’optimització del consum de recursos naturals, Damm va ser
pionera en el càlcul de la petjada hídrica i d’aigua en tots els centres de producció. La fàbrica de
El Prat de Llobregat va certificar el 2020 la seva petjada hídrica (segons la Water Footprint
Network) a més de la petjada d’aigua (segons l’ISO 14046:2016). A aquest assoliment es va
sumar aquest mateix any la consecució de la categoria Platinum d’EsAgua per l’ús responsable
de l’aigua en les operacions que es realitzen a la planta. A més, Damm és també membre de
Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Vall Baixa i Delta del Llobregat (CUADLL), la fi del qual és el
d’aconseguir un aprofitament sostenible de les reserves hídriques emmagatzemades en l’aqüífer
profund del riu Llobregat i potenciar entre les entitats usuàries la implantació de nous mecanismes
d’estalvi i racionalització de l’ús de l’aigua.(Nota de Premsa)

Comentarios

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Otras noticias 

Hola

Instalar App Web
×